Mediation  

Mediation is zowel mogelijk bij conflicten in de werksituatie als ook bij conflicten rondom kanker. Kanker kan namelijk werken als vergrootglas op verstoorde verhoudingen. Daarom is het zeer begrijpelijk dat er bij kanker behoefte kan zijn aan mediation, ook wel conflictbegeleiding genoemd. 


Het wordt vaak gezegd: ‘ Verdriet brengt dichterbij elkaar’. Toch leert de ervaring dat het meestal hard werken is om elkaar in zware tijden, te kunnen blijven vinden. Ernstig ziek worden betekent leven met onzekerheid. Een moeilijk gegeven. Hoe moet een mens zich verhouden tot het onbekende? Daarnaast speelt dat het ‘gewone’ leven ineens zo gewoon niet meer is. De agenda van de dokter is plotseling leidend geworden voor het bestaan. 


Het is geen wonder dat ernstig ziek worden zowel de patiënt als de naasten van hun stuk brengen. Ieder mens is anders en reageert ook anders op een heftig life event. Wat de ene mens wenst in zo’n situatie is dus niet automatisch gelijk aan wat de andere mens prettig vindt. Reeds bestaande spanningen kunnen door de situatie ook worden versterkt. 


Zo komt het voor dat mensen die juist behoefte hebben aan elkaars steun, er toch niet voor elkaar kunnen zijn. Dat is bijzonder pijnlijk. Ook kan er sprake zijn van verschillen in visie op de gewenste behandeling en benadering van de ziekte bijvoorbeeld rond het thema al dan niet doorbehandelen. 


Regelmatig heb ik gezien hoeveel winst er te behalen is om met elkaar in gesprek te gaan om weer tot elkaar te komen. Ik ondersteun je daar graag bij. Daarvoor hoeft er geen sprake te zijn van hoogoplopende conflicten. Deze zijn vaak te voorkomen door tijdig de tijd te nemen voor elkaar. Door aandachtig te luisteren naar ieders wensen, verlangens en angsten, ontstaat er al snel meer wederzijds begrip. Ook blijkt vaak dat de tegenstellingen minder groot zijn dan vooraf gedacht. 

Mediation of conflictbegeleiding is maatwerk. Het is mogelijk de begeleiding aan huis plaats te laten vinden, maar ook een meerdaagse begeleiding in Residentie Gaasterland is mogelijk. 


Een begeleiding lost niet alleen de conflicten op. Want als de spanning is verdwenen is er weer ruimte voor verbinding. Wat er na de mediation kan ontstaan overtreft vaak ieders verwachtingNaast mediation bij kanker bied ik ook begeleiding bij conflicten in de werksituatie al dan niet met een relatie tot ziekte. Het kan daarbij gaan om een conflict tussen twee personen, maar ook is teambegeleiding of teambuilding mogelijk om de samenwerking te verbeteren. 


Als je vragen hebt kun je hier Contact met me opnemen. 

Hartelijke groet, 

Anita Wesselius